Privacy beleid

We doen geen ongeoorloofde zaken en gaan zorgvuldig met gegevens om.
Dat is onze belofte.

Rijschoolapp hecht enorme belang aan de privacy van alle bezoekers en klanten van haar website: https://www.rijschoolapp.nl en neemt deze heel serieus.

Rijschoolapp respecteert en beschermt de privacy met zorgvuldigheid en gebruikt de informatie die aan haar verstrekt wordt, alleen en enkel voor de doeleinden, zoals die in dit privacy statement zijn omschreven. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met toepasselijke Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rijschoolapp kan periodiek deze privacy statement aanpassen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u altijd op de hoogte houden door een email te sturen indien die bij ons bekend is, of door het plaatsen van een prominente aankondiging op onze website.

Gebruiksdoeleinden en bescherming gegevens

Wanneer u een account aanmaakt bij Rijschoolapp vragen wij om informatie zoals uw naam, bedrijfsnaam -en emailadres. Na de gratis proefperiode krijgt u de optie om uw account om te zetten naar de volledige betaalde versie, in dat geval vragen wij om uw bedrijfsadresgegevens. Bij het inloggen op onze systemen slaan wij tevens t.b.v. de beveiliging het IP-adres op.

Rijschoolapp maakt gebruik van deze verzamelde informatie voor de volgende algemene doeleinden: facturering, identificatie en authenticatie, verbetering van de kwaliteit van onze dienst, contact en onderzoek.

Alle informatie die wij verzamelen zullen nooit worden verkocht aan andere organisaties. De volledige communicatie tussen onze servers zijn versleuteld middels TLS encryptie. U kunt hierover meer lezen in ons Beveiligingsbeleid.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke ID heeft en voornamelijk technische informatie bevat. Deze wordt op uw hardeschijf van uw computer/mobiel opgeslagen. Cookies zijn nodig om Rijschoolapp te kunnen gebruiken. Wij gebruiken cookies om de huidige sessie informatie vast te leggen.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die doormiddel van cookies worden verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een persoon te identificeren.

Data opslag

Rijschoolapp maakt gebruik van andere leveranciers en hosting partners om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologien die nodig zijn om Rijschoolapp te kunnen bieden. Alhoewel Rijschoolapp eigenaar is van de broncode, databases en alle rechten van de software, behoudt u alle rechten op uw gegevens die u in Rijschoolapp plaatst.

Als u iets verwijderd uit Rijschoolapp dan is deze per direct permanent verwijderd uit de database. Aangezien wij tevens backups maken kan het nog maximaal 30 dagen duren voordat deze ook uit de backups permanent verwijderd zijn.

Openbaring

Zoals eerder benoemd zal Rijschoolapp nooit uw gegevens aan derden verstrekken, echter zijn er hierbij wel uitzonderingen in geval van verdenking van fraude, illegale activiteiten, schending van de algemene voorwaarden of als anderzins vereist door de wet middels een bevel van de autoriteiten. Wij zullen u in dat geval ruim van te voren hierover op de hoogte stellen.

Overig

U behoudt alle rechten om uw gegevens in te zien, te wijzigen of een volledige uitdraai hiervan te krijgen. Vragen, opmerkingen -en of onduidelijkheden over deze privacy beleid kunnen gesteld worden via privacy@rijschoolapp.nl